MISOF.SE

   Mobiltelefoni Internet, supererbjudanden och företag.

   Hitta operatörer, tjänster, varor, information och erbjudanden innom mobiltelefoni, telefoni och bredband.

Aktuella Erbjudanden

Mobiltelefoni & Bredband

Telefoni

Bredbandsleverantörer

IP & Bredbanstelefoni

Tjänster Ringsignaler upplåsning mm.

Telefoner mm.

Hitta telefonnummer.

Konsumentfrågor

Länkvänner mm.

annons>  

 

 eXTReMe Tracker

    

Skicka tips på leverantörer, abonnemang och tjänster inom telefoni eller synpunkter till info@misof.se

     

Så här beskriver Wikipedia  Mobiltelefoni:

'citat'

"Mobiltelefoni är en radioteknologi där ljudets elektriska signaler överförs via elektromagnetiska vågor. Ursprungligen användes analoga signaler för att överföra samtalet, men med introduktionen av digitala signaler förenklades överföringen av ljud och data. Mobiltelefoni är en form av radiosändning som i Sverige kräver tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Sådant tillstånd meddelas av Post- och telestyrelsen."

Så här beskriver Wikipedia  telefon:

'citat'

"Alexander Graham Bells telefon fungerade på detta sättet: Inuti telefonen fanns en tunn metallplatta och ett membran upphängt framför en elektromagnet. När ljudvågorna träffade membranet så började det svänga och det skapades elektricitet i elektromagneten. Elektriciteten leddes sedan vidare i teleledningar till en annan telefon, där träffade den en annan elektromagnet som fick ett hörmembran att svänga, så då bildades ljudvågor så det uppstod ljud. På Bells tid var det ett slutet system mellan två telefoner och med det menas att man bara kan ringa mellan två telefoner."

Så här beskriver Wikipedia  Bredband:

'citat'

Begreppet bredband innebär egentligen den del av en ledningskapacitet som inte används för basbandsöverföring. Begreppet har numera i överförd betydelse blivit ett begrepp i marknadsföring och har idag fortfarande lite varierande teknisk innebörd, mest beroende av vem avsändaren är. Det har till viss del med överföringshastighet att göra, men olika leverantörer och andra hävdar att allt från 0,5 Mbit/s till 2 Mbit/s är minimigränsen för att en förbindelse ska kallas för bredband. Det har dock föreslagits - på ett tidigt stadium - att minst 10 Mbit/s symmetrisk bandbredd skulle vara bredband.

Benämningen bredband har på senare tid kommit att associeras med hög överföringskapacitet, och bredbandsnät blir då i bemärkelse en benämning på höghastighetsanslutningar till datornätverk. En annan populär benämning är elektroniska motorvägar, även om det nog idag får anses gälla stamnäten mer än de mer finmaskiga näten mellan dessa och alla som ansluts. Den tekniska utvecklingen kommer förmodligen att driva på så att det i praktiken kommer att finnas en minsta gräns och att den höjs efter hand som olika tillämpningar ökar kraven.

En del med bredband som ofta glöms bort men är ganska viktig är den fasta uppkopplingen, d v s att den som använder bredband hela tiden är uppkopplad. Detta i kontrast till modem där uppkoppling sker när samtalet till ett annat modem kopplats fram.

Så här beskriver Wikipedia  ip-telefoni:

'citat'

"IP-telefoni är överföring av röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP). Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen helt digitalt och uppdelad i datapaket. IP-telefoni kallas ibland webbtelefoni eller bredbandstelefoni.

Ett IP-samtal kan kopplas mellan två eller fler persondatorer. Det är också möjligt att använda en vanlig telefon som ansluts till IP-nätet via en dosa. Genom att koppla IP-samtal över Internet når man i princip alla områden på jorden, ofta till lägre samtalspriser än med traditionell telefoni. IP-telefonin kan dessutom ersätta anslutning till det fasta telefoninätet varvid dess månadsavgift bortfaller.

Under 1990-talet ökade mängden telefonsamtal som använde IP. Flertalet företag har dock under de senaste åren börjat erbjuda IP-telefoni som en tjänst och samtidigt kopplat ihop den med det reguljära telefonsystemet. Idag är området relativt oreglerat vilket gör att många mindre företag försöker slå sig in på bekostad av de stora telejättarna som använder det analoga telefonsystemet.

Utvecklingen av systemet pågår för fullt men ännu finns det problem med ljudkvalité, latens, algoritmer för att komprimera datan, och tjänstekvalité.

Säkerheten på viss IP-telefoni kan också ifrågasättas då ingen kryptering av trafiken görs. Karl Erik Ståhl, vd på Intertex Data, hävdar dock i en debattartikel i Computer Sweden 8 februari 2006: "... att ip-telefoni nu har standardiserats och kan göras helt omöjlig att avlyssna" och vidare: "Inte i någon internetstandard har det lagts ned så mycket möda på säkerhetsfrågorna som i SIP"."

Så här beskriver Wikipedia  Mobiltelefon:

'citat'

"En mobiltelefon är en bärbar trådlös apparat för mobiltelefoni. Enheten är oftast handhållen och innehåller funktioner för textmeddelanden (SMS), talsamtal, och numera iochmed 3G; videosamtal. Mobiltelefoner räknas inte som direkt anslutna till det fasta telenätet eftersom mycket av trafiken sker inom respektive operatörs egna nät."

 

© 2007 Misof.se info@misof.se